Föreningens målsättning är att bevara och levandegöra historiskt intressanta järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel från företrädesvis Dalarna och förfogar över åtta ånglok, två ellok, fyra stora diesellok, tre mindre växellok, en rälsbuss.

Det finns personvagnar, kafévagn, restaurangvagn, sovvagn, ångfinka och en riktig raritet, GDJ:s inspektionsvagn Bo 50, byggd 1900 – en av få kvarvarande i sitt slag.

Föreningen har även ett tjugotal gods- tjänstevagnar. Med något enstaka undantag äger föreningen sina egna fordon.

Flera av fordonen har byggts av Vagn & Maskinfabriken i Falun. Fyra av de åtta ångloken är tillverkade vid V&M i Falun, två är till och med levererade efter varandra vilket är unikt för bevarade järnvägsfordon i Sverige. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet.

Verkstaden

Arbete med att montera gasolugnen i Ro3a 3151 är i slutfasen.

Tisdagsträffar

Varje tisdag kl 16.30 träffas vi i GDJ stallet för lite olika arbetsuppgifter kan vara renoveringar, underhåll mm

På bilden ses Hans Pettersson som är ny kraft i gänget tillsammans med Markus Billock.

Fastigheterna

Vad händer i våra fastigheter

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         mail: se kontakt lista        All Rights Reserved          Copyright2020 MfGDJ