Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg bildades 1974 med syfte att bevara och levandegöra järnvägsmateriel främst ifrån Dalarna.

Föreningen har sitt säte i Falun, där man äger två stycken rundstallar med totalt 29 stallplatser. Föreningen äger även stationshuset i Grycksbo samt ett större f.d. beredskapsförråd i Bergsgården.

I BJ-stallet, det äldsta rundstallet, byggd 1875, är ett museum inrättat. Föreningen bedriver renovering i egen regi och har en väl utrustad verkstad för ändamålet. Verkstaden är inrymd i GDJ-stallet som byggdes 1902.

 Bj Stallet.

Föreningen har åtta ånglok, två ellok, tre större och fyra mindre diesellok samt en rälsbuss av typ Yd. Därtill kommer personvagnar både i stål och trä samt cafévagn, restaurangvagn och sovvagn vilka är av stål.

Ett tjugotal gods- och tjänstevagnar finns också i varierande skick. Ca tio stycken är trafikdugliga och renoverade i olika grader. Till detta kommer några järnvägsfordon som föreningen har på deposition ifrån Järnvägsmuseet i Gävle.

 GDJ stallet

 

Verkstaden

Arbete med att montera gasolugnen i Ro3a 3151 är i slutfasen.

Tisdagsträffar

Varje tisdag kl 16.30 träffas vi i GDJ stallet för lite olika arbetsuppgifter kan vara renoveringar, underhåll mm

På bilden ses Hans Pettersson som är ny kraft i gänget tillsammans med Markus Billock.

Fastigheterna

Vad händer i våra fastigheter

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         mail: se kontakt lista        All Rights Reserved          Copyright2020 MfGDJ